Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Radni sastanak Eurydice mreže BiH održan u Trebinju

28.06.2018

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


 

 

Na dvodnevnom radnom sastanku radne grupe za Eurydice mrežu za  BiH održanom u Trebinju, 7 i 8. juna, predstavljeni su zahtjevi Eurydice mreže za pripremu izvještaja o digitalnom obrazovanju i  predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

 

Program rada Eurydice 2018/19 predviđa izradu tematskog izvještaja o digitalnom obrazovanju u školama u Evropi. Izvještaj o digitalnom obrazovanju obuhvata dvije različite, ali komplementarne perspektive: razvoj digitalne kompetencije učenika/učenika i nastavnika i pedagoško korišćenje digitalnih tehnologija za podršku i poboljšanje učenja i nastave.

 

Digitalna kompetencija bila je među ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje još od od prve preporuke u 2006. godini. Ona uključuje informatičku i pismenu informaciju, komunikaciju i saradnju, stvaranje digitalnih sadržaja (uključujući programiranje), sigurnost (uključujući digitalno blagostanje i kompetencije vezane za sajber sigurnost) i rješavanje problema.

 

Izvještaj će biti komparativna analiza specifičnih i ograničenih oblasti digitalnog obrazovanja u školama u Evropi, a zasnovan na kvalitativnim pokazateljima za školsku 2018/19. godinu.

Druga tema se odnosila na ključne podatke o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, što u stvari predstavlja reviziju ranijeg izvještaja o ovoj oblasti.

 

Na radnom sastanku, članovi mreže, predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih institucija aktivno su učestovali u pripremnim aktivnostima na izradi ovih izvještaja. Dalji rad će biti koordiniran putem elektronske pošte i kroz komunikaciju sa ekspertima.  

 

BiH je član ove mreže od 2014.godine. Mrežu čine 42 nacionalne jedinica sa sjedištem u 38 zemalja koje učestvuju u EU programu Erazmus+ (zemlje članice Evropske unije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Makedonija, Norveška, Turska i Srbija).