Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Usvojen Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu

31.07.2015

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 14. sjednici održanoj 8.7.2015.godine, usvojilo Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu.

Planom su predviđene intervencije koje se odnose na: podsticanje zapošljavanja teško zapošljivih kategorija nezaposlenih lica kod poslodavaca ili na samozapošljavanje, poboljšanje podrške ekonomskom rastu zasnovanom na novom zapošljavanju, stvaranje kvalitetnije ponude radne snage na tržištu rada u cilju prilagođavanja nezaposlenih lica promjenama na tržištu rada i stvaranje jednakih mogućnosti pristupa tržištu rada za sve, kao i na bolje upravljanje pasivnim politikama i socijalnim programima na tržištu rada.