Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Pregovori delegacija Bosne i Hercegovine i Crne Gore s ciljem uređivanja međusobnih odnosa u oblasti socijalnog osiguranja

31.07.2015

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


U Sarajevu su, u periodu od 08. do 09. jula 2015. godine, održani pregovori između delegacija Bosne i Hercegovine i Crne Gore s ciljem uređivanja međusobnih odnosa u oblasti socijalnog osiguranja između dvije države, odnosno zaključivanja Sporazuma o socijalnom osiguranju i Administrativnog sporazuma za sprovođenje sporazuma.

Pomenuti sporazum, kao instrument koordinacije sistema  socijalnog osiguranja dvije države, urediće odnose po pitanju zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja,osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, novčane naknade za slučaj meterinstva i dodatka za djecu.