Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Peti krug pregovora delegacija Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju

31.07.2015

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


Kako bi se uredili međusobni odnosi između Bosne i Hercegovine i Češke Republike u oblasti socijalnog osiguranja, te zaključio Ugovor o socijalnom osiguranju, održan je peti krug pregovora delegacija Bosne i Hercegovine i Češke Republike u Pragu, u periodu od 9. do 11. juna 2015. godine.

Tom prilikom su usaglašeni tekstovi nacrta Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju i Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora, te sadržajno i formalno usaglašeni obrasci za provođenje navedenog ugovora.

Ovaj ugovor, kao instrument koordinacije sistema socijalnog osiguranja dvije države, treba da reguliše odnose u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, novčane naknade za slučaj materinstva i dodatka za djecu.