Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Informacija o Protokolu broj 81 iz 1995. godine uz Konvenciju o inspekciji rada iz 1947. godine i Protokolu broj 155 iz 2002. godine uz Konvenciju o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu iz 1981. godine

31.07.2015

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


U skladu sa procedurama tekstovi Protokola broj 81 iz 1995. godine uz Konvenciju o inspekciji rada iz 1947. godine i Protokola broj 155 iz 2002. godine uz Konvenciju o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu iz 1981. godine bili su upućeni nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na razmatranje i moguće usklađivanje sa zakonodavstvom ili preduzimanje drugih aktivnosti. 

S obzirom da je od istih zaprimljen stav da trenutno ne postoji mogućnost da se pristupi usvajanju predmetnih protokola, o tome je sačinjena informacija, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH, te je ista, dana 10.6.2015. godine, zajedno sa tekstovima Protokola upućena domovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na znanje.