Linkovi

Linkovi

Federalno ministarstvo zdravstva:

http://www.fmoh.gov.ba/

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Pages/Default.aspx

Odjel za Zdravstvo I ostale usluge Brčko Distrikt:

http://www.bdcentral.net/index.php/hr/odjeljenja-vlade-brko-dsitrikta-bih/21-odjeljenje-za-zdravstvo-i-ostale-usluge

Zavod za javno zdravstvo FbiH:

http://www.zzjzfbih.ba/

Institut za javno Zdravstvo Republike Srpske:

http://www.phi.rs.ba/rz_doboj_lat.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske:

http://www.zdravstvo-srpske.org/

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH:

http://www.for.com.ba/

Svjetska zdravstvena organizacija

http://www.who.int/en/

UNICEF:
http://www.unicef.org/

Evropska unija. zdravstvo:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

UNDP:

http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html

www.dei.gov.ba