Kontakti u Sektoru

Kontakti

20.10.2011

Ime i prezime

pozicija

telefon/fax

e mail

Pomoćnik ministra u sektoru za zdravstvo

Prim. dr Draženka Malićbegović

Pomoćnik ministra

033/492 523, 033/492 621

drazenka.malicbegovic@mcp.gov.ba

Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Dr Šerifa Godinjak

Šef odsjeka

033/492 526, 033/492 621

serifa.godinjak@mcp.gov.ba

Odsjek za planiranje, ljudske resurse i informacione  sisteme u zdravstvu

Dalibor Pejović

Šef odsjeka

033 492 525, 033/ 492 621

dalibor.pejovic@mcp.gov.ba

Regionalni centar za razvoj u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi

Mirha Ošijan

Koordinator Centra

033/492 526, 033/492 621

mirha.osijan@mcp.gov.ba