Kontakti u Sektoru

Kontakti

Odsjek za rad i zapošljavanje:
Telefoni: 033/492-507, 033/492-508, 033/492-509, 033/492-511
Tel/fax: 033/492-630