Kontakti u Sektoru

Kontakti

7.12.2018

 

SEKTOR ZA SPORT


Pomoćnik ministra za sport


t: 492-537

f: 492-639

ODSJEK ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I RAZVOJ SPORTA

Velibor Vasović

Šef Odsjeka

velibor.vasovic@mcp.gov.ba

492-572

ODSJEK ZA RAZVOJ I PRAĆENJE INFORMACIONOG SISTEMA U SPORTU

Ilijaz Omerović

Šef Odsjeka

ilijaz.omerovic@mcp.gov.ba

492-609