Kontakti u Sektoru

Kontakti

Pomoćnik ministra  Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove(033/492-578);
Šef Odsjeka za pravne poslove (033/492-570);
Šef Odsjeka za opće i kadrovske poslove (033/492-576);
Šef Pisarnice  (033/492-579).