Nadležnosti

Sektor za obrazovanje

20.10.2017

U okviru Sektora za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova BiH uspostavljena su četiri оdsjeka i to:

1.      Odsjek za koordinaciju obrazovne politike,

2.      Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju,

3.      Odsjek za mobilnost i mlade,

4.      Odsjek za statistiku, analitiku i izvještavanje.

Odsjek za koordinaciju obrazovne politike zadužen je za obavljanje poslova koji se odnose na ostvarivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti i razmjene podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama koje su nadležne za oblast obrazovanja. Također ovaj odsjek pruža usluge različitim nivoima vlasti u BiH u pripremi zakonskih i podzakonskih akata, te strateških i drugih dokumenata koji se odnose na oblast obrazovanja, te druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH.

Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na planiranje, pripremanje, praćenje, koordinaciju i implementaciju projekata i programa u oblasti obrazovanja, praćenje provođenja međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja u BiH, praćenje realizacije međunarodnih ugovora u oblasti obrazovanja, te ostale poslove  utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH.

Odsjek za mobilnost i mlade zadužen je za obavljanje poslova koji se odnose na planiranje, pripremanje, praćenje, koordinaciju i implementaciju projekata i programa u oblasti mobilnosti i mladih, praćenje i provođenje međunarodnih obaveza BiH u oblasti mobilnosti i mladih, te druge poslove  utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH.

Odsjek za statistiku, analitiku i izvještavanje obavlja poslove prikupljanja, ažuriranja već postojećih informacija, obrade i analize podataka za potrebe izvještavanja na državnom i međunarodnom nivou za oblast obrazovanja. Također,  odsjek je zadužen za izradu i praćenje provođenja zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na oblast obrazovanja, te druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH.