Kontakti u Sektoru

Kontakti u Sektoru

30.7.2012

Adnan Husić, pomoćnik ministra
Tel.: + 387 33 49 25 19
Fax: + 387 33 49 26 27
e-mail: adnan.husic@mcp.gov.ba  

Maja Prodanović, referent za informativno – tehničke poslove
Tel.: +387 33 49 25 19
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: maja.prodanovic@mcp.gov.ba

Alma Ćatović, stručni savjetnik za ekonomsko – finansijska pitanja
Tel.: +387 33 49 25 19
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: alma.catovic@mcp.gov.ba

Kontakti odsjeka:
  • Odsjek za koordinaciju obrazovne politike

Daria Duilović, šefica Odsjeka
Tel.: + 387 33 49 26 06
Fax.:+ 387 33 49 26 27
e-mail daria.duilovic@mcp.gov.ba

Vesna Puratić Ramić, viši stručni saradnik za srednje obrazovanje i obuku
Tel.: +387 33 49 26 06
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: vesna.puratic@mcp.gov.ba

Elma Isanović, viši stručni saradnik za opće obrazovanje
Tel.: +387 33 49 25 18
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: elma.isanovic@mcp.gov.ba

Almina Ćibo, viši stručni saradnik za visoko obrazovanje
Tel.: +387 33 49 25 16
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: almina.cibo@mcp.gov.ba

  • Odsjek za EU integracije i međunarodnu saradnju

Aida Durić, šefica Odsjeka
Tel.: + 387 33 49 25 18
Fax.:+ 387 33 49 26 27
e-mail aida.duric@mcp.gov.ba 

Sanela Turković, stručni savjetnik za međunarodnu saradnju
Tel.: +387 33 49 25 17
Fax: '387 33 49 26 27
e-mail: sanela.turkovic@mcp.gov.ba

Lejla Divović, stručni savjetnik za evropske integracije
Tel.: +387 33 49 25 15
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: lejla.divovic@mcp.gov.ba

Dragana Vujanović, viši stručni saradnik za evropske programe pomoći
Tel.: +387 33 49 25 16
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: dragana.vujanovic@mcp.gov.ba 

Branka Avdibegović, viši stručni saradnik – koordinator za CEEPUS
Tel.: +387 33 49 26 07
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba

  • Odsjek za statistiku i informatiku

Milijana Lale, šefica Odsjeka
tel.: + 387 33 49 25 18
Fax.:+ 387 33 49 26 27
e-mail milijana.lale@mcp.gov.ba

Saša Pardo, referent za informatiku i statistiku
Tel.: +387 33 49 22 50
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: sasa.pardo@mcp.gov.ba