Kontakti u Sektoru

Kontakti u Sektoru

30.7.2012

U okviru Sektora za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine postoje sljedeći odsjeci:

1.      Odsjek za koordinaciju obrazovne politike,

2.      Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju,

3.      Odsjek za mobilnost i mlade,

4.      Odsjek za statistiku, analitiku i izvještavanje

Tel.: +387 33 492-519

Fax.:+387 33 492-627

E-mail: adnan.husic@mcp.gov.ba