Kontakti u Sektoru

Kontakti u Sektoru

30.7.2012

Adnan Husić, pomoćnik ministra
Tel.: + 387 33 49 25 19
Fax: + 387 33 49 26 27
e-mail: adnan.husic@mcp.gov.ba  


  • Odsjek za koordinaciju obrazovne politike

Daria Duilović, šefica Odsjeka
Tel.: + 387 33 49 26 06
Fax.:+ 387 33 49 26 27
e-mail daria.duilovic@mcp.gov.ba


  • Odsjek za EU integracije i međunarodnu saradnju

Aida Durić, šefica Odsjeka
Tel.: + 387 33 49 25 18
Fax.:+ 387 33 49 26 27
e-mail aida.duric@mcp.gov.ba 

Branka Avdibegović, viši stručni saradnik – koordinator za CEEPUS
Tel.: +387 33 49 26 07
Fax: +387 33 49 26 27
e-mail: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba


  • Odsjek za statistiku i informatiku

Milijana Lale, šefica Odsjeka
tel.: + 387 33 49 25 18
Fax.:+ 387 33 49 26 27
e-mail milijana.lale@mcp.gov.ba