Aktuelnosti

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ programa za 2019.godinu

7.11.2018

Evropska komisija objavila je novi poziv i Programski vodič na svim zvaničnim jezicima koji se koriste u Evropskoj uniji na zvaničnoj web stranici „Erasmus+“ programa za 2019.godinu. Svi relevantni dokumenti koji se tiču podnošenja projektnih prijedloga u okviru „Erasmus+“ programa su dostupni na sljedećim adresama:

 

-          Poziv za podnošenje projektnih prijedloga:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC 

 Programski vodič:

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en 

-          Evropska komisija:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_en.htm