Aktuelnosti

Poziv za prijave na trening “Pisanje projekata za program Erasmus+ mladi”

18.12.2017

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, koji je “Kontakt tačka za Erasmus+ mladi” u Bosni i Hercegovini, organizira četiri edukativna treninga na temu pisanja projekata za EU program “Erasmus+ mladi”.

Cilj treninga je jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i institucija koje se bave pitanjima mladih u BiH, radi širenja baze organizacija koje učestvuju u EU programu Erasmus+ mladi.

Edukativni treninzi će se održati u sljedećim gradovima:

Zenica, 21-22.12.2017.

Brčko, 23-24.12.2017.

Ugljevik, 26-27.12.2017.

Tuzla, 28-29.12.2017.

PRONI Centar za omladinski razvoj je “Kontakt tačka za Erasmus+ mladi” u Bosni i Hercegovini i obavještavamo vas da je Europska komisija objavila generalni poziv za projekte za 2018. u području obrazovanja, mladih i sporta, a u okviru programa Erasmus+.

Organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine u ovom pozivu mogu predložiti projekte u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u području mladih – prozor za zapadni Balkan. Projekti se predlažu direktno Izvršnoj agenciji (EACEA), a rok za predaju je 8. mart 2018. godine.

Za više informacija o treninzima i prijavi možete pronaći na sljedećem linku: http://erasmusmladi.ba/poziv-za-prijave-na-trening-pisanje-projekata-za-program-erasmus-mladi/