Aktuelnosti

Međunarodni dan pismenosti , 8.septembar – Dodatno raditi na informatičkom opismenjavanju

7.9.2017

Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. septembra, a ove godine pod motom „Pismenost u digitalnom svijetu“.

                U Bosni i Hercegovini su tokom popisa stanovništva prvi put prikupljeni  i podaci o informatičkoj pismenosti stanovništva. Od ukupno 3.180.115 osoba starijih od 10 godina kompjuterski nepismenih bilo je 1.229.972 ili 38,7%. 

                U formalnom obrazovanju, informatika se izučava od 6.razreda osnovne škole. Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku BiH, u  školskoj 2015/2016. godini u 1.850 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini  bilo je ukupno 24.532 računara, a 14.268 sa pristupom internetu. 311 srednjih škola, u istoj školskoj godini, bilo je ukupno 14.642 računara, a 11.763 sa pristupom internetu.

                Kada je riječ o opštoj pisnemosti, prema podacima popisa stanovništva iz 2013 godine u BiH, od ukupnog broja osoba starijih od 10 godina nepismenih je bilo 2,82% (u Republici Srpskoj 3,17%, u Brčko distriktu 2,83%, a u Federaciji BiH 2,63%). Od ukupno 89.794 nepismenih lica, 77.557 su žene.

                UNESCO je 17. novembra 1965. proglasio 8. septembar Međunarodnim danom pismenosti s ciljem da se istakne važnost pismenosti za pojedince, zajednice i društva. Svake godine na ovaj dan UNESCO podsjeća međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnom nivou.

                Iz UNESCO-ovog Instituta  za statistiku saopćeno  je da je 757 miliona odraslih ljudi u svijetu i dalje  nepismeno a da dvije trećine tog broja čine žene.