Kontakti u Sektoru

Kontakti

30.3.2015

Pomoćnik ministra za nauku i kulturu Suvad Džafić
suvad.dzafic@mcp.gov.ba
telefon 033/492-552
faks 033/492-632

Šef Odsjeka za kulturu dr. Amira Redžić
amira.redzic@mcp.gov.ba 

tel:  033 492 554

fax: 033 492 632

Šef Odsjeka za nauku Ammar Miraščija
ammar.mirascija@mcp.gov.ba

tel: 033 492 597

fax: 033 492 632