O programu

O programu

Okvirni programi (FP – Framework Programme) EU za istraživanje i razvoj su glavni instrument za finansiranje naučnoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada zemalja članica i pridruženih zemalja ovom Programu, kao i za jačanje Evropskog istraživačkog prostora (ERA-e). Okvirni programi postoje zvanično od 1984. godine. Trenutno je u toku Sedmi Okvirni program, koji je započeo u januaru 2007. i trajaće do kraja 2013. godine. Unutar Evropske komisije nadležna institucija za Okvirni program je Generalni direktorat za istraživanje (Directorate General (DG) - Research).

FP7 je dizajniran tako da poboljša uspješnost u odnosu na prethodne programe, koji su imali za cilj formiranje Evropskog istraživačkog područja (European Research Area - ERA) i razvijanje ekonomije Evrope bazirane na znanju.

Sporazumom između Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta usvojen je budžet u visini od 50,521 milijardi eura.

FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:

SARADNJA – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta, kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije, bez obzira na državne granice

KAPACITETI  – uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače

IDEJE – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke

LJUDI – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja.

U okviru FP7 nastavljaju se i dva posebna programa:

Program Evropske zajednice za atomsku energiju -EURATOM

Združeni istraživački centar - JRC

BUDŽET

SARADNJA

32,365 milijardi eura

IDEJE

  7,510 milijardi eura

LJUDI

  4,750 milijardi eura

KAPACITETI

  4,097 milijardi eura

EURATOM

  2,751 milijarda eura

JRC

   1,751 milijardi eura

Program Saradnje je podijeljen u 10 tematskih oblasti, od kojih je svaka autonomna, no krajnji cilj je održavanje koherentnosti unutar programa Saradnje, kao i omogućavanje zajedničkih aktivnosti kroz inter-naučno istraživanje unutar različitih tematskih oblasti kroz, npr. zajedničke pozive.

Deset tematskih oblasti predstavljaju najznačajnija polja znanja i tehnologija gdje je izvrsnost istraživača od izuzetnog značaja, u smislu unaprjeđenja kapaciteta u rješavanju društvenih i ekonomskih problema, zdravstvene zaštite, zaštite okoliša, te adekvatnog odgovora na industrijske izazove u budućnosti na nivou Evrope.

Kontinuiranu relevantnost tematskih oblasti garantuje više izvora iz istraživačkog sektora, uključujući i Evropske tehnološke platforme - ETP (European Technology Platforms). Značajne teme, definisane u Strateškim programima za istraživanje - SRA (Strategic Research Agendas), su takođe obuhvaćene programom Saradnje.

Bosna i Hercegovina je od januara 2009. godine postala pridružena članica 7. Okvirnog programa, čime su sve zemlje Zapadnog Balkana direktno uključene u Evropski istraživački prostor.

Za više informacija koristite www.ncp.ba.

FP7- CORDIS portal: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html