Linkovi

Linkovi

Institucije u Bosni i Hercegovini

- Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove www.fgu.com.ba

- Republička uprava za geodetske i imovisko-pravne poslove Republike Srpske www.rgurs.org

- Javni registar Vlade Brčko Ditrikta BiH www.javniregistar.com.ba

- Federalni zavod za geologiju www.fzzg.gov.ba

- Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske www.vladars.net

- Republički zavod za geološka istraživanja www.geozavodrs.net    

- Federalni hidrometeorološki zavod www.fhmzbih.gov.ba

- Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske www.vladars.net

- Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka www.meteo-rs.com
                                                             

Institucije iz inostranstva

- Republički geodetski zavod Republike Srbije www.rgz.gov.rs

- Državna geodetska uprava Republike Hrvatske www.gdu.hr

- Uprava za nekretnine Crne Gore www.nekretnine.co.me

- Geodetska uprava Republike Slovenije www.gu.gov.sl

- Državen zavod za geodetski raboti Republike Makedonije www.katastar.gov.mk

- Norveška agencija za kartografiju i katastar www.statkart.no

- Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije BiH  www.fmeri.gov.ba