Kontakti u Sektoru

Kontakti

21.7.2016

- Haris Čengić, pomoćnik ministra, tel +387 33 492 505, e-mail haris.cengic@mcp.gov.ba,

- Vladimir Bojat, šef Odsjeka za geodeziju, tel +387 33 492 504, e-mail vladimir.bojat@mcp.gov.ba,

- Zijad Pehilj, stručni savjetnik za geodetska poslove, tel +387 33 492 502, e-mail zijad.pehilj@mcp.gov.ba,

- Amer Zoranić, stručni saradnik za pitanje granica, tel +387 33 492 503, e-mail amer.zoranic@mcp.gov.ba,

- Ljiljana Govedarica, viši stručni saradnik za geološke poslove, tel +387 33 492 501, e-mail ljiljana.govedarica@mcp.gov.ba,

- Mirha Ošijan, stručni savjetnik za evropske integracije i međunarodnu saradnju, tel +387 33 492 501, e-mail mirha.osijan@mcp.gov.ba ,

- Suvada Hodžić, referent za operativno-tehničke poslove-daktilograf, tel +387 33 492 506, fax +387 33 492 620, e-mail suvada.hodzic@mcp.gov.ba,