Kontakti u Sektoru

Kontakti

Sektor za državljanstvo i putne isprave – Milan Zjajić, pomoćnik ministra, telefon 033 492 558, e-mail Milan.Zjajic@mcp.gov.ba

Odsjek za državljanstvo – Savo Kojić, šef Odsjeka, telefon 033 492 529, e-mail Savo.Kojic@mcp.gov.ba

Odsjek za putne isprave – Fehma Kalkan, šef Odsjeka, telefon 033 492 563, e-mail Fehma.Kalkan@mcp.gov.ba

Odsjek za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana naturaliziranih između 06.04.1992. godine i 01.01.2006. godine Dragica Knežević, šef Odsjeka, telefon 033 492 539, e-mail Dragica.Knezevic@mcp.gov.ba