Dokumenti

Potrebna dokumenta za izdavanje službene putne isprave

6.10.2011

1. Zahtjev za izdavanje službene putne isprave određenom licu podnesen od strane nadležne institucije

2. Dokaz o zasnovanom radnom odnosu za lice za koje se traži putna isprava

3. Kopija putnog naloga

4. Poziv iz inozemstva (gdje putuje)

5. Lična karta na uvid

6. Uplatnica na iznos od 40,00 KM, žiro-račun broj: 3380002210018390 – primalac JRT – Trezor BiH, svrha: izdavanje službene putne isprave, vrsta prihoda: 722941, budžetska organizacija: 0709999“.