Оrganizacione jedinice

Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove

U Sektoru za geodetske, geološke i meteorološke poslove obavljaju se poslovi: pripremanje i izvršavanje propisa; poslovi i zadaci koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose se na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti; usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu u područjima: geodetske djelatnosti, uključujući saradnju iz ove oblasti sa Internacionalnom unijom za geodeziju i geofiziku (IUGG) kao i sa ostalim svjetskim asocijacijama iz ove oblasti; učestvuje u pripremanju i izvršavanju međunarodnih sporazuma iz ove oblasti; poslove koji se odnose na osnovne geodetske radove i kartografiju od značaja za Bosnu i Hercegovinu, geološke djelatnosti uključujući saradnju sa Svjetskom geološkom asocijacijom (IUGS) kao i sa ostalim svjetskim asocijacijama iz ove oblasti, učestvuje u pripremanju i izvršavanju međunarodnih sporazuma iz ove oblasti, poslove koji se odnose na koordinaciju izrade inžinjerskogeološke karte BiH i hidrogeološke karte BiH, te meteorološke djelatnosti uključujući suradnju sa Svjetskom meteorološkom organizacijom (WMO) kao i sa ostalim svjetskim asocijacijama iz ove oblasti; učestvuje u pripremanju i izvršavanju međunarodnih sporazuma iz ove oblasti.

 

U Sektoru za geodetske, geološke i meteorološke poslove su:

a)      Odsjek za geodeziju

b)      Odsjek za geologiju i meteorologiju