Kabineti

Biografija zamjenika ministra Vojina Mijatovića

26.12.2016

Vojin Mijatović rođen je 1979. godine u Banja Luci.

Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Karijeru je započeo 2001. godine u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica gde je radio kao portparol do 2006. godine.

Od 2006. do 2008. godine radio je kao načelnik Odjela za evropske integracije Ministarstva finansija u Vladi Republike Srpske, da bi 2008. godine bio angažiran kao savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Za pomoćnika ministra finansija u Vladi Republike Srpske za pretpristupnu pomoć Evropske unije imenovan je 2009. godine, a u periodu 2010.-2013. radio je kao savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske za međunarodne odnose i saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Od 2014. do 2016. godine obavljao je dužnost direktora Ekonomskog instituta u Banja Luci. Učesnik je velikog broja konferencija u organizaciji Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske komisije.

Oženjen, otac jednog djeteta.