Kontakt

Kontakti

12.1.2010

Kabineti: tel: fax:
Kabinet ministra 033/221-073 033/221-074
Kabinet zamjenika ministra 033/492-566
Ured sekretara Ministarstva
Jedinica interne revizije 
033/492-533
033/521-011
033/492-625
033/521-010
Organizacione jedinice - sektori: tel: fax:
Sektor za pravne,kadrovske i opće poslove 033/492-576
Sektor za finansijsko - materijalne poslove i unutrašnju podršku 033/492-549 033/492-620
Sektor za državljanstvo i putne isprave
Ispis iz državljanstva
033/492-558
033/492-562
Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije 033/492-510 033/492-510
Sektor za zdravstvo 033/492-523 033/492-621
Sektor za obrazovanje 033/492-519
Sektor za nauku i kulturu 033/492-552
Sektor za sport 033/492-572
Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove 033/492-506 033/492-620