Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023.

01.09.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2023. utvrđena je na 3.995 radnih dozvola, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 2.435, na Republiku Srpsku njih 1.400, te na Brčko distrikt Bosne i Hercegovine 160 radnih dozvola.

U 2023. došlo je do povećanja ukupne godišnje kvote radnih dozvola koja je u 2022. iznosila 2.540 radnih dozvola.

Neovisno оd godišnje kvote radnih dozvola zа zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini utvrđene ovom Odlukom radne dozvole se mogu izdati i u slučajevima propisanim člankom 65. Zakona о strancima.

Podsjećamo, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u suradnji sa zavodima za zapošljavanje entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine izradila je Nacrt godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023.,  na temelju izraženih potreba o broju potrebnih radnih dozvola za strance entitetskih zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je, sukladno Poslovniku o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dostavilo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjekvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023., s obrazloženjem, radi razmatranja i donošenja.