Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

UNESCO i INEE organizovali webinar o obezbeđivanju inkluzivnog obrazovanja tokom pandemije COVID-19

22.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

UNESCO Bejrut i Međuagencijska mreža za obrazovanje u vanrednim situacijama (INEE) organizovali su 18. maja 2020. webinar o inkluzivnom obrazovanju tokom pandemije COVID-19, sa posebnim naglaskom na djecu i mlade s teškoćama u razvoju i njihov pristup kvalitetnom obrazovanju.

 

Iako se webinar najviše odnosio na pitanje djece i mladih s teškoćama u razvoju iz arapskih zemalja, sve rečeno se može primijeniti i u našoj zemlji kao i u svugdje u svijetu jer djeca su svugdje ista.

 

Webinar je imao za cilj: razmjenu dobrih praksi o inkluzivnom obrazovanju od trenutka izbijanja pandemije COVID-19; potrebu da se razmotre glavne brige djece i mladih iz vulnerabilnih kategorija, posebno djece i omladine s teškoćama u razvoju tokom krize izazvane pandemijom COVID-19, kao i glavni izazovi praktikovanja inkluzivnog obrazovanja u novonastaloj situaciji; razmjenu stručnih mišljenja o tome kako osigurati i promovisati „obrazovanje za sve“ u ovako specifičnom vremenu  itd.

 

Webinaru je prisustvovalo više od osamdeset učesnika koji su članovi INEE,  UNESCO-vih partnera, predstavnika UN agencija, ministarstava obrazovanja, nacionalnih komisija i praktičara, uključujući OECD-e i NVO-e koji rade u oblasti inkluzivnog obrazovanja, predstavnike akademike  zajednice i stručnjake inkluzivnog obrazovanja.

 

Jedan od zaključka webinara bio je da pitanje inkluzivnog obrazovanja mora biti u vrhu prioriteta UNESCO-a kao i da treba, svakako, više raditi na osvještavanju pitanja inkluzivnog obrazovanja u svim zemljama članicama UNESCO-a. Također, istaknuto je da su djeca s teškoćama u razvoju najviše pogođena ovom krizom zbog teškoća u pristupu obrazovanju prilagođenom njihovim potrebama. Isto tako, naglašeno je da trenutna kriza pruža priliku svima da više razmisle o obrazovanju, kao i njegovoj prilagodbi djeci s teškoćama u razvoju.

 

Donesene su i određene preporuke koje se odnose na potrebu za prikupljanjem podataka o osobama s teškoćama u razvoju i njihovom uključivanju u obrazovanje, obezbjeđenje prilagođenih tehnoloških resursa, povećanom obukom nastavnika, kao i šire društvene zajednice, te većim angažovanjem medija.