Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Treći sastanak Grupe predstavnika na visokom nivou Eureka mreže pod Austrijskim predsjedavanjem ( Beč 15.6.-17.6. 2021. godine)

08.07.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

15.6.2021. godine održan je Treći sastanak državnih projekt koordinatora Eureke, pod Austrijskim predsjedavanjem. Satanak je održan u hibridnom formatu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i Zapisnika sa prethodnog sastanka uslijedila je prezentacija o prijavljivanju i odobravanju projekata u periodu austrijskog predsjedavajnja EUREKOM.

Prezentirani su brojčani podaci o tri vrste projekata: Network projekti (u kojima sudjeluje i BiH), Eurostars 2 projekti (koji se ostvaruju u saradnji s Evropskom komisijom) i Cluster projekti (projekti u kojima ssudjeluju najveće kompanije i tematski su).

Podaci su se odnosili na ukupan broj odobrenih projekata, onih koji su tek završeni i također broj projekta po zemljama koje su bile najuspješnije u prethodnom periodu (Slovenija , UK, Rumunija).

Nakon toga je prezentirano koje projekte NPC grupa (Državni projekt koordinatori) trenutno predlaže na odobravanje Grupi dužnosnika na visokom nivou (HLG).

Tokom godinu dana austrijskog predsjedavanja odobreno je: 144 Network projekta, 213 Eurostarts projekata i 48 Cluster projekata.

Uslijedila je prezentacija dva važna događaja koji su organizirani u ovoj godini – obilježavanje 35. rođendana EUREKE u ožujku 2021. godine i Samita inovacija održanog u svibnju u hibridnom formatu. Samit je okupio poduzetnike, donosioce odluka i inovatore sa ukupno 3700 registriranih učesnika, 217 govornika iz 90 zemalja.

U dijelu koji se odnosio na komunikaciju unutar mreže bilo je riječi o utjecaju COVID – krize, tj  novom načinu organiziranja i održavanja sastanaka. Govorilo se o funkcionalnosti i poboljšanju web platforme koja se sada koristi, dostupnosti dokumenata koji bi trebali biti i na eksternoj stranici i slično.

Naglašena je važnost promocije programa na socijalnim mrežama.

Vezano za GlobalStars program koji predstavlja saradnju sa zemljama izvan Eureka mreže predstavljene su inicijative za nove projekte u zemljama van Europe (Afričke zemlje, Tajvan...).

Nakon toga su predstavljene novi projektni pozivi u pojedinim zemljama (Njemačka).

Uslijedilo je predstavljanje Portugalskog predsjedavanja EUREKOM koje počinje 1.7.2021. godine i traje godinu dana.

Kao najvažniji ciljevi tog predsjedavanja istaknuti su: povećanje globalnog dosega Eureka mreže,  jačanje novih načina saradnje.

Zadaci predsjedavanja NPC predsjedavanja su početak Eurostars 3 programa koji slijedi nakon Eurostars 2, planiran za drugu polovinu 2021. godine.

Kao značajno naglašeno je i nastavljanje proaktivnog rada Radnih grupa za saradnju sa zemljama Balkana i afričkim zemljama.

Na kraju sesije najavljena je i organizacija Samita inovacija 2022.

16. i 17.06.2021. godine održan je sastanak Grupe predstavnika na visokom nivou.

Nakon usvajanja dnevnog reda i Izvješća sa prethodnog sastanka kratko je predstavljen tijek sastanka prethodnog dana, odnosno sastanka NPC (Državnih projekt koordinatora).

Predstavljene su mjere za povećanje utjecaja programa općenito, dijeljenja informacija i plana komunikacije, uključujući: ciljeve, ciljne grupe, ključne poruke, kanale diseminacije i kampanje.

U okviru teme europskog partnerstva u malom i srdenjem poduzetništvu predstavljene su obveze za 2021. i 2022. godinu, sporazum o konzorciju te Memorandum o razumijevanju.

Na kraju je prihvaćena suspenzija članstva Argentine u programu.

17.06. je sastank nastavljen s temom europskog partnerstva u malom i srdenjem poduzetništvu s posebnim osvrtom na analizu rizika unutar prvog poziva.

Skupini predstavnika na visokom nivou je ponuđeno odobravanje prvog poziva Eurostars 3 programa za jesen 2021. godine.

Od radne grupe  se očekuje odobravanje:

-          Mandata Koordinacijske grupe za inovativna mala i srednja preduzeća

-          Odobrenje prvog poziva

Nakon toga prezentirana je EUREKA platforma upravljanja projektima, te rezultati istraživanja o globalnoj saradnji za prethodni period: ukupni proračun, dva projektna poziva- poziv 1 2019. godine na koji je pristiglo 379 aplikacija i poziv 2 iz 2020. godine na koji je pristiglo 597 aplikacija. Od toga je 70 projekata završeno do ožujka 2021. godine.

U okviru austrijskog predsjedanja počela je provedba Programa klastera Eureka (ECP).

Jedna od glavnih zadaća bila je izrada Višegodišnjeg plana (MAP), uspostava planova za sljedeće četiri godine.

Za provedbu Programa klastera Eureka (ECP) osnovano je nekoliko novih tijela: Odbor za javna tijela (PAC), skupina za potporu javnim tijelima, Klasterski odbor (CC), skupina za potporu klasterskog odbora.

 

Uslijedilo je predstavljanje aplikacija za punopravno članstvo Albanije i Bosne i Hercegovine.

Povodom aplikacije za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine na sastanku se obratila Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević.

Ministrica Gudeljević je u svom obraćanju, pored ostalog, istaknula da je Ministarstvo civilnih poslova BiH potpuno posvećeno ispunjavanju svih obveza koje proističu iz punopravnog članstva u programu Eureka.

Također je kazala da je Bosna i Hercegovina, zajedno sa ostalim zemljama regije Zapadnog Balkana, već odavno na putu europskih integracija. Očekuje se odobrenje njenog statusa kao zemlje kandidata za EU članstvo, punopravna je članica Programa COST i do kraja godine također se planira pridruženje u novi EU Program za istraživanje i inovacije, Horizont Europa, kao i u ostale programe Zajednice.

Glasanje o ove dvije aplikacije je najavljeno za sljedeći dan.

Na kraju je predstavljena agenda za 2021.- 2022. godinu.

U okvru agende satanci Grupe na visokom nivou i Državnih projektnih koordinatora su planirani za 24-26.11.2021. godine; 15.-17.03. 2022. godine i 20.- 21.06. 2022. godine.

Sastanak na ministarskom nivou je planiran 22.06.2022. godine, a Samit inovacija 23.06.2022. godine.