Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

TAIEX radionica o Garanciji za mlade za Zapadni Balkan: „Angažman privatnog sektora u osmišljavanju i provedbi naukovanja i pripravništva. Uloga socijalnih partnera i lokalnih/regionalnih vlasti“

11.07.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U saradnji sa Evropskom fondacijom za obuku (ETF) 5. - 6. jula 2023. godine organizovana  je TAIEX radionica o Garanciji za mlade za Zapadni Balkan „Angažman privatnog sektora u osmišljavanju i provedbi naukovanja i pripravništva. Uloga socijalnih partnera i lokalnih/regionalnih vlasti“,u Lisabonu, Portugal. Učesnici radionice su bili predstavnici Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova.

Među državama članicama EU, Portugal nudi zanimljive primjere povezane s dizajnom i pružanjem naukovanja i pripravništva u sklopu Garancije za mlade, što može biti vrlo korisno za države Zapadnog Balkana u provedbi programa Garancije za mlade. Snažna uključenost tvrtki i predstavnika privatnog sektora u Garanciji za mlade ključna je za njegov uspjeh i bit će u središtu razmjene između stručnjaka i sudionika iz Portugala i Zapadnog Balkana u osmišljavanju i provedbi šeme naukovanja i pripravništva.

Doprinos portugalskih stručnjaka također će istaknuti mjesto i ulogu stručnjaka iz gospodarskih sektora u planiranju i dizajnu mogućnosti učenja temeljenog na radu. Podijelit će primjere zajedničkog dizajna i zajedničkog pružanja naukovanja i pripravništva, modele partnerstva u kontekstu Garancije za mlade.

Budući da Portugal nudi zanimljiv i uspješan pristup u kombinaciji regionalnog razvoja sa zapošljavanjem, vještinama i ciljevima socijalne uključenosti, ovo će biti dobar primjer za zemlje Zapadnog Balkana da bolje razumiju kako efikasnije koristiti finansiranje EU u ljudski kapital i privredni razvoj.

Radionica je bila usredotočena na ulogu regionalnih i lokalnih vlasti, regionalne razvojne strategije i finansiranje za podršku privrednom rastu, otvaranje novih radnih mjesta, uključujući prelaz mladih na posao.