Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Studijska posjeta udruženju korisnika “Fenix” iz Tuzle Tuzla, Bosna i Hercegovina, 18-19. septembar 2014. godine

15.10.2014

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


 

Studijska posjeta udruženju korisnika „Fenix“, finansijski podržana od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), održana je u Tuzli, Bosna i Hercegovina, u periodu od 18 do 19. septembra 2014. godine. Posjetu je organiziralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Regionalni centar za razvoj u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi, dok je domaćin iste bilo udruženje korisnika “Fenix” iz Tuzle.

 

Ovaj događaj je okupio predstavnike udruženja korisnika „Organizacija za promociju i zaštitu prava osoba s psihosocijalnim invaliditetom“ iz Republike Moldavije, udruženja korisnika „Fenix“ iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike Ministarstva zdravstva Republike Moldavije i  Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

Cilj studijske posjete je bio da osposobi  udruženja korisnika usluga u zemljama Jugoistočne Evrope da, u uskoj saradnji sa vlastima u oblasti zdravstva,  razviju i implementiraju inicijativu za borbu protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim smetnjama.

 

Bosna i Hercegovina predstavlja primjer dobre prakse u regionu vezano za udruženja korisnika, kako po broju formalno uspostavljenih udruženja, tako i po aktivnosti istih. Jedno od takvih je i udruženje korisnika „Fenix“ iz Tuzle, koje je uspostavljeno 2000. godine i dokazuje svoju vrijednost u širenju svojih iskustava raznim sudionicima u oblasti mentalnog zdravlja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u susjednim zemljama. Imajući u vidu da je udruženje korisnika „Organizacija za promociju i zaštitu prava osoba s psihosocijalnim invaliditetom“ prvo formalno uspostavljeno udruženje korisnika u Republici Moldaviji, u januaru 2014. godine, ova posjeta bila je fokusirana na učenju iz primjera dobre prakse udruženja korisnika „Fenix“

 

Osim toga, ova Studijska posjeta je pružiti priliku za jačanje saradnje među udruženjima korisnika u Jugoistočnoj Evropi.