Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Regionalni sastanak Zdravstvene mreže JIE o ostvarenim rezultatima regionalne saradnje u oblasti mentalnog zdravlja i Regionalnog centra za razvoj u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi

13.01.2015

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


Regionalni sastanak Zdravstvene mreže JIE o ostvarenim rezultatima regionalne saradnje u oblasti mentalnog zdravlja i Regionalnog centra za razvoj u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi, održan je 15. decembar 2014. godine. Sastanak je organiziralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Regionalni centar za razvoj u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi.

 

Osim predstavnika zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini (Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstva zdravstva Federacije BiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odsjeka za zdravstvo i ostale usluge Brcko distrikta BiH) i drugih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini, sastanku su prisustvovali predstavnici Ambasade Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini, Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini, Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, članovi Upravnog odbora Regionalne mreže u oblasti mentalnog zdravlja, nacionalni koordinatori za mentalno zdravlje iz zemalja članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope, predstavnik  udruženja korisnika usluga „Fenix“ iz Tuzle, kao i neke od nevladinih organizacija.

 

Mr. Sredoje Nović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine se obratio učesnicima sastanka i tom prilikom naglasio da je „Regionalni centar za razvoj u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi uspješno koordinirao implementaciju Projekta "Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja i kapaciteta udruženja korisnika”. Implementacija Projekta, koji je podržala Švicarska Konfederacija, bila je od velikog značaja i koristi svim institucijama i pojedincima koje se bave problemom zaštite mentalnog zdravlja u zemljama regiona i predstavljala je korak više zajedničkoj akciji „Mentalno zdravlje za sve“.

 

Također, ministar Nović je naglasio važnost regionalne saradnje „Naš zajednički rad, uz podršku partnera, i dalje će biti pokretačka snaga za postizanje boljeg mentalnog zdravlja i blagostanja za sve u regionu. Stoga, jačanjem kapaciteta relevantnih institucija radit ćemo na unapređenju politike mentalnog zdravlja i pravnih okvira koji podržavaju reformu usluga mentalnog zdravlja u zemljama Jugoistočne Evrope.“

 

Cilj sastanka je bio prezentiranje ostvarenih rezultata kroz Projekat „Jačanje kapaciteta profesionalaca za mentalno zdravlje i kapaciteta udruženja korisnika usluga“, kao i svih ostvarenih rezultata Regionalne mreže u oblasti mentalnog zdravlja u zadnje četiri godine, od osnivanja Regionalnog centra za razvoj u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi. Pored toga, fokus ovog sastanka je bio na prezentaciji budućih aktivnosti sa posebnim osvrtom na novi projektni prijedlog, čija razvoj je podržan od strane Švicarske Konfederacije, a koji je veoma bitan i neophodan za nastavak rada Regionalnog centra, a time i održavanja i jačanja uspostavljene saradnje u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi.

 

Također, fokus ovog sastanka je bio i na strateškom dokumentu Regionalnog centra „Regionalni program 2014-2024“, čiji razvoj je podržao Regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, na osnovu Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalnog  ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu 2012-2013. Regionalni program 2014-2024 je usvojen na 33. sastanku Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope održanom od 10-11. jula 2014. godine u Bukureštu, Rumunija.