Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Radni sastanak Eurydice mreže za BiH

28/05/2019

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

U Tesliću je održan dvodnevni sastanak radne grupe  Eurydice mreže za  BiH na kojem je predstavljen upitnik “Pregled stanja mobilnosti” , alat za sve zemlje članice mreže, na osnovu kojeg će se izraditi studija o mobilnosti studenata. Prethodna studija rađena je 2015.godine, a namjera je da se uporede podaci i stanje u ovoj oblasti u petogodišnjem periodu.

            Članovi radne grupe analizirali su i izučavanje stranih jezika u osnovnim, te u srednjim opštim i stručnim školama s ciljem da se kroz pregled perioda izučavanja prvog i drugog stranog jezika, zastupljenost i sl. analizira stanje u toj oblasti.

            Posebno je razmatrano izvođenje nastave na manjinskim jezicima. Radna grupa je mišljenja da su zakonska riješenja skoro identična u cijeloj zemlji, odnosno da postoji preporuka za izvođenjem nastave na jednom od manjinskih jezika ukoliko broj takvih učenika u jednom odeljenju, koji se izjašnjavaju kao pripadnici neke manjinske skupine, zadovoljava broj utvrđen pedagoškim standardima.

            Bosna i Hercegovina članica je Eurydice mreže od 2014.godine. Mrežu čine 42 nacionalne jedinica sa sjedištem u 38 zemalja koje učestvuju u EU programu Erasmus+ (zemlje članice Evropske unije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Turska i Srbija). Članovi BiH Eurydice mreže su predstavnici, entitetskih i kantonalnih ministarstava obrazovanja i statističkih institucija u BiH.