Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Praćenje zatvaranja lokaliteta svjetske baštine uslijed pandemije Covid-19

02.03.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

UNESCO je sačinio posebnu kartu koja obuhvaća 167 zemalja na kojoj je moguće pratiti zatvaranja lokaliteta prirodne i kulturne svjetske baštine uslijed pandemije Covid-19.

Prilikom pregledavanja karte treba uzeti u obzir sljedeće:

  • Konvenciju o svjetskoj baštini ratificiralo je 193 države, a od toga samo 167 zemalja participira na UNESCO-voj listi svjetske baštine;
  • Popis uključuje ukupno 1.121 prirodnih, kulturnih i mješovitih svjetskih kulturnih dobara;
  • U nekim zemljama sa federalnim sistemima može postojati drugačiji pristup za određena područja u zemlji;
  • Neke vrste lokacija poput gradskih centara, urbanih cjelina ili poljoprivrednih pejzaža omogućavaju pristup određenim javnim površinama, dok drugi dijelovi lokaliteta mogu biti zatvoreni, uključujući muzeje, centre za posjetioce, vjerske ili amblemske zgrade;
  • Neke zemlje poput Kine ponovno otvaraju svoje lokalitete;
  • Dok su lokaliteti zatvoreni, aktivnosti praćenja od strane uprave lokaliteta mogu se nastaviti, posebno za prirodna područja, uključujući jedinice za borbu protiv krivolova, nadzor satelitskim snimcima ili dronovima i hitne intervencije, na primjer u slučaju požara.

UNESCO-ova karta pokazuje da je od 167 država potpisnica sa svojstvima svjetske baštine 83 zemlje (50%) otvorilo svoje lokalitete, dok je 37 država (22%) potpuno zatvorilo te lokacije. Za 47 zemalja (28%) naznačeno je djelimično zatvaranje, što uključuje i zemlje koje polako otvaraju lokalitete svjetske baštine nakon krize.

Podaci na karti, zasnovani na glavnim trendovima uočenim na državnim nivoima, bit će dalje ažurirani na sedmičnoj osnovi, kako budu stizali novi podaci.

Više informacija o navedenoj karti, statistika i grafovi nalaze se na linku: https://en.unesco.org/covid19/cultureresponse/monitoring-world-heritage-site-closures.