Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana videokonferencija ministara obrazovanja država članica Evropske unije o inovacijama u obrazovanju i obuci, kao i planovima za narednu školsku i akademsku godinu

03.07.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Posredstvom Misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji u Briselu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je informisano da su ministri obrazovanja država članica Evropske unije održali 23. 06. 2020. godine videokonferenciju na kojoj su razmijenili mišljenja o naučenim lekcijama tokom pandemije COVID-19, a koje mogu poslužiti kao osnova za buduće odluke, kao i o inovacijama u obrazovanju i obuci, i planovima za narednu školsku i akademsku godinu.

 

Ministri su krizu posmatrali kao mogućnost za razvoj, te su odlučili da napore usmjere ka digitalnoj transformaciji, ali su upozorili da je potrebno voditi računa o tome da inovacije i tehnologije trebaju osigurati kvalitetno i inkluzivno obrazovanje.

 

Tokom sastanka ukazano je na pozitivan stav učenika, studenata i nastavnog osoblja prema učenju na daljinu, ali i da se za online obrazovanje i obuku trebaju ojačati digitalne vještine, obnoviti tehnička oprema, te šire primijeniti digitalne tehnologije u učenju i podučavanju.

 

Izazovi koje su identificirali ministri obrazovanja su: socijalna inkluzija svih učenika i studenata, posebno iz osjetljivih socijalnih kategorija; dostupnost digitalne opreme i internet pristupa; kibernetička sigurnost, te adekvatne digitalne sposobnosti učenika, studenata i nastavnog osoblja.

 

Pojedini ministri obrazovanja su istakli da učenje na daljinu nikada ne može zamijeniti nastavu „uživo“ koja je interaktivna i predstavlja socijalno intenzivno iskustvo učenja.

 

Države članice Evropske unije trenutno rade na pripremi za narednu školsku i akademsku godinu, ali su ministri obrazovanja također, upozorili da će konačna odluka zavisiti od epidemiološke situacije.

 

            Na sastanku kojim je predsjedavala gđa. Blaženka Divjak, ministrica nauke i obrazovanja Republike Hrvatske, također je ustanovljeno i da do sada otvaranje školskih ustanova u članicama Evropske unije, nije dovelo do povećanja slučajeva zaraze virusom COVID-19.