Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana TAIEX radionica o direktivi o regulisanim profesijama 2005/36ec i 2013/55eu

06.09.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Uz ekspertnu podršku Instrumenta Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija (TAIEX), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizovalo je radionicu na temu “Priznavanje stručnih kvalifikacija za stomatologe i doktore u Evropskoj uniji” (Direktiva o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU).

            Radionica je održana u Sarajevu 4. i 5. septembra 2019. godine, a učestvovalo je oko 35 predstavnika 24 institucije iz vladinog sektora, nadležnih za zdravstvo i obrazovanje na koje se direktno ili indirektno odnosi ova direktiva, te predstavnika komora ljekara i stomatologa kao i medicinskih i stomatoloških fakulteta. Radionicu je realizovao tim TAIEX eksperata iz Slovačke i Hrvatske prezentujući učesnicima pojedine odredbe Direktive o regulisanim profesijama i iskustva svojih država u transponovanju i implementaciji iste.

            Predstavnici sektora zdravstva Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH predstavili su važeće zakonodavstvo u ovoj oblasti i aktivnosti u procesu donošenja novih zakona o regulisanim profesijama i stepenu njihove usklađenosti sa Direktivom.

            Učesnici radionice pokazali su veliku zainteresovanost za navedenu Direktivu posebno zbog činjenice da njena implementacija zahtijeva akciju nadležnih institucija iz više sektora sa različitih nivoa.