Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana TAIEX radionica o direktivi o duhanskim proizvodima 2014/40/EU

17.04.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Uz ekspertnu potporu Instrumenta Europske komisije za tehničku potporu i razmjenu informacija (TAIEX), i u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizovalo je radionicu na temu „Pregled Direktive 2014/40/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 3. aprila 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duvanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ“  (Direktiva o duhanskim proizvodima/Tobacco Products Directive – TPD).

            Radionica je održana u Banjaluci, uz učešće više od 45 predstavnika iz 24 institucija iz vladinog sektora nadležnih za zdravstvo, inspekcijske poslove, bezbjednost, unutrašnje poslove, finansije, poljoprivredu, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, na koje se direktno ili indirektno odnosi ova direktiva, te predstavnika iz nevladinog sektora.

            Radionicu je realizovao tim TAIEX eksperata iz Belgije, Finske, Hrvatske, Italije i Poljske prezentujući učesnicima pojedine odredbe Direktive o duhanskim proizvodima i iskustva svojih država u transponovanju i implementaciji iste.

            Predstavnici sektora zdravstva Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH informisali su o zakonima koji regulišu navedenu problematiku i o aktivnostima u procesu donošenja novih zakona o kontroli duvana i stepenu njihove usklađenosti sa Direktivom.

Prezentacije sa radionice postavljene su na TAIEX platformi i dostupne su na linku: 

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/64675

            Učesnici radionice pokazali su veliku zainteresovanost za Direktivu o duhanskim proizvodima posebno zbog činjenice da njena implementacija zahtijeva akciju nadležnih institucija iz više sektora sa različitih nivoa.

            Primjena Direktive o duhanskim proizvodima predstavlja veliki korak u obezbjeđenju zdravlja svih građana EU, a posebno mladih. Aromatizirane cigarete, poput voćnih ili mentol okusa, koje su privlačne mladim ljudima, nisu dopuštene. Na kutijama cigareta moraju se nalaziti velika kombinovana zdravstvena upozorenja koja će potrošače podsjećati na opasnosti pušenja. Zabranjuje se korištenje obmanjujućih izraza poput „organski” ili „prirodan” kod stavljanja duvanskih proizvoda na tržište. Ovom direktivom uvode se i mjere za borbu protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Novim odredbama za elektronske cigarete koje sadržavaju nikotin osiguraće se veća sigurnost i kvalitet tih proizvoda, te njihovo odgovarajuće označavanje.

            Nakon ove radionice i radionice na temu „Standardi sigurnosti i kvaliteta za elektronske cigarete i duvan za vodene lule“ koja je održana u Brčkom u junu prošle godine, predstoji još jedna radionica na temu „Sistem praćenja i pronalaženja“. Time će biti završen ciklus radionica na temu Direktive o duhanskim proizvodima za koje je Bosna i Hercegovina aplicirala za TAIEX potporu.