Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

Одржана TAIEX радионица о директиви о дуванским производима 2014/40/ЕУ

17.04.2019

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Уз експертну подршку Инструмента Европске комисије за техничку подршку и размјену информација (TAIEX), и у сурадњи са Федералним министарством здравства, Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске и Одјељењем за здравство и остале услуге Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине организовало је радионицу на тему „Преглед Директиве 2014/40/ЕУ Европског парламента и Савјета од 3. априла 2014. о усклађивању закона и других прописа држава чланица о производњи, представљању и продаји дуванских и сродних производа и о стављању изван снаге Директиве 2001/37/ЕЗ“  (Директива о дуванским производима/ Tobacco Products Directive – TPD).

            Радионица је одржана у Бањалуци, уз учешће више од 45 представника из 24 институција из владиног сектора надлежних за здравство, инспекцијске послове, безбједност, унутрашње послове, финансије, пољопривреду, трговину, угоститељство и туризам, на које се директно или индиректно односи ова директива, те представника из невладиног сектора.

            Радионицу је реализовао тим TAIEX експерата из Белгије, Финске, Хрватске, Италије и Пољске презентујући учесницима поједине одредбе Директиве о дуванским производима и искуства својих држава у транспоновању и имплементацији исте.

            Представници сектора здравства Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ информисали су о законима који регулишу наведену проблематику и о активностима у процесу доношења нових закона о контроли дувана и степену њихове усклађености са Директивом.

Презентације са радионице постављене су на TAIEX платформи и доступне су на линку: 

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/64675       Учесници радионице показали су велику заинтересованост за Директиву о дуванским производима посебно због чињенице да њена имплементација захтијева акцију надлежних институција из више сектора са различитих нивоа.

            Примјена Директиве о дуванским производима представља велики корак у обезбјеђењу здравља свих грађана ЕУ, а посебно младих. Ароматизиране цигарете, попут воћних или ментол окуса, које су привлачне младим људима, нису допуштене. На кутијама цигарета морају се налазити велика комбинована здравствена упозорења која ће потрошаче подсјећати на опасности пушења. Забрањује се кориштење обмањујућих израза попут „органски” или „природан” код стављања дуванских производа на тржиште. Овом директивом уводе се и мјере за борбу против незаконите трговине дуванским производима. Новим одредбама за електронске цигарете које садржавају никотин осигураће се већа сигурност и квалитет тих производа, те њихово одговарајуће означавање.

            Након ове радионице и радионице на тему „Стандарди сигурности и квалитета за електронске цигарете и дуван за водене луле“ која је одржана у Брчком у јуну прошле године, предстоји још једна радионица на тему „Систем праћења и проналажења“. Тиме ће бити завршен циклус радионица на тему Директиве о дуванским производима за које је Босна и Херцеговина аплицирала за TAIEX подршку.