Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održan zajednički sastanak mreža EQF, Euroguidance i Europass

18.06.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, učestvovali su na zajedničkom sastanku tri mreže Evropske komisije – ‘’Joint Policy Network Meeting - EQF, Euroguidance & Europass’’, koji je 12. juna ove godine održan u Briselu, u organizaciji Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Evropske komisije i njenih organa, kao i koordinatori mreža Europass, Euroguidance i EQF iz svih zemalja članica Evropske unije i zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Glavni cilj sastanka bio je razmjena iskustava i praksi, kao i definisanje prioritetnih aktivnosti za naredni ciklus rada ove tri mreže.

U plenarnom dijelu sastanka, ali i tokom tematskih radionica, prezentovani su ključni elementi i ciljevi sve tri mreže, kao i aktivnosti koje realizuju nacionalni centri, te su razmijenjena iskustva među učesnicima. Najbolje prakse nacionalnih centara prezentovane su kroz izložbu plakata koju je pripremila svaka zemlja učesnica.

Učešće na predmetnom sastanku bilo je od posebnog značaja za bosanskohercegovačke učesnike, imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina nedavno pristupila mrežama Europass i Euroguidance, te da je u narednom periodu potrebno realizovati niz aktivnosti predviđenih, kako planom rada mreža Europass i Euroguidance, tako i zajedničkim projektom ove dvije mreže koji je odobren od strane Evropske komisije i koji će se u Bosni i Hercegovini realizovati u naredne tri godine.