Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Obavijest o podnošenju Zahtjeva za uvođenje u Registar sportskih organizacija na nivou BiH

25.04.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

Imajući u vidu da je stupio na snagu Pravilnik o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 90/17), pozivaju se svi subjekti, koji su u skladu sa pomenutim Pravilnikom u obavezi uvođenja u Registar kod Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da podnesu zahtjev za reistraciju.

 

Pravilnikom o vođenju Registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine propisuje se oblik i sadržaj Registra, način vođenja i uvođenja u Registar, te se određuje koje sportske organizacije će biti upisane u isti.

 

Zahtjev za upis u Registar sportskih organizacija na nivou BiH je neophodno podnijeti u što kraćem roku, a Pravilnik o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine i Zahtjev za uvođenje u Registar su objavljeni na zvaničnoj stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

Shodno navedenom, još jednom skrećemo pažnju na obavezu i važnost upisa u Registar sportskih organizacija. U slučaju nepostupanja po navedenom, sportske organizacije neće moći ostvarivati svoja prava po osnovu javnih poziva za dodjelu grant sredstava kod Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.