Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica civilnih poslova BiH, Ankica Gudeljević učestvovala na Ministarskom sastanku Platforme Zapadnog Balkana o kulturi, istraživanju, inovacijama, obrazovanju i obuci

29.06.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Tirani je u organizaciji Evropske komisije održan ministarski sastanak posvećen Agendi Zapadnog Balkana o inovacijama, obrazovanju, kulturi, mladima i sportu. Zaključci sastanka upućuju Zapadni Balkan na siguran put prema bližoj saradnji u ovim politikama.

U ovom kontekstu, Ministarski sastanak je organizovan na osnovu Platforme Zapadnog Balkana o kulturi, istraživanju i inovacijama, obrazovanju i obuci sa učešćem ministara Zapadnog Balkana. Ovaj sastanak je predstavio ključan trenutak zajedničkih nastojanja da se održi politički momentum iniciran Agendom, kao i da se diskutira o napretku u implementaciji i komunikaciji o ključnim inicijativama i njihovim specifičnim utjecajima.

Evropsku komisiju je predstavljala Povjerenica za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade, Marija Gabriel. Sastanak je podpredsjedavala Evropska komisija sa francuskim predsjedavanjem Vijećem Evropske Unije, te ministrima kulture, obrazovanja i sporta Albanije kao domaćinima. Regionalno vijeće za saradnju je bilo domaćin ceremonije za dodjelu nagrade za inovacije Butterfly.

Ovu prestižnu nagradu za univerzitetske inovacije dobio je TiPy-AIR Univerzitet u Banja Luci sa projektom razgradnje opasnih plinova korištenjem hemijskog sjedinjenja koje se nalazi u fasadama zgrada;

Na ministarskom sastanku, Povjerenica Marija Gabriel je pokrenula Ministarsku platformu Zapadnog Balkana za kulturu. Objavljeno je i pokretanje novog oblika unaprijeđenog partnerstva sa Zapadnim Balkanom u okviru programa Erasmus +. Ovo partnerstvo će obrazovnim organizacijama i institucijama Zapadnog Balkana, koje nisu u ovim programima, pružiti priliku da učestvuju u važnim strateškim aktivnostima koje kreću u okviru inicijative Evropskih univerziteta već od 2023. godine, s jednakim učešćem organizacija država članica Evropske Unije, ali i trećih zemalja koje odluče učestvovati u programu.

Ministrica Gudeljević je u izlaganjima naglasila svoju opredijeljenost da slijedi smjernice koje će BiH dovesti bržem integriranju u evropsku uniju i naglasila da BiH nema drugi put od onoga koji će ubrzati aktivnosti na ovomu putu. Govoreći o kulturi i kulturnim politikama istaknula je da zbog kulturnih raznolikosti BiH ne može ne slijediti ideju evropskog identiteta, a što znači bezuvjetno poštivanje kulturnih različitosti.

Na kraju ministarskog sastanka istaknuto je da će proširenje pristupa ovim aktivnostima za sve partnere iz Zapadnog Balkana osnažiti daljnju saradnju u regiji.