Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministarstvo civilnih poslova učestvovalo danas u online Forumu o zajedničkim porukama politika donatora u tehničkom stručnom obrazovanju i osposobljavanju(TVET) u Bosni i Hercegovini

23.02.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U radu današnjeg Foruma učestvovali su ambasador Švicarske u BiH, Nj.E. Daniel Hunn koji je i otvorio Forum, šefica ekonomije i razvoja ambasade Njemačke u BiH, Michaela Pablick,  prvi sekretar ambasade Austrije u BiH, Nicola Hardwick, austrijska izaslanica za obrazovanje u ime Saveznog ministarstva obrazovanja, nauke i istraživanja i OeAD, predstavnici Ministarstva,  te predstavnici poslodavaca i obrazovnih institucija u BiH.

Ciljevi Foruma su bili predstaviti principe politike kao temelj donatorskog angažmana u TVET-u u BiH; razgovarati s vlastima i učesnicima o njihovim stavovima o tome što bi ovi principi značili u smislu konkretnih intervencija u BiH i konačno definirati sljedeće korake za intervencije sukladno načelima politike.

Poruke o javnim politikama u vezi sa stručnim obrazovanje se temelje na tri koraka koji ubrzavaju cijeli proces:

„Od teorije do prakse“ što bi značilo povećati nivo praktične nastave u obrazovne sisteme u BiH.

„Rad u trouglu“ (škola – privatni sektor – organi vlasti nadležni za oblast obrazovanja, a što znači uključivanje i privatnog sektora u definiranje profila zanimanja i osmišljavanje nastavnih planova.

I konačno treći korak je „Stručno usavršavanje profesora i mentora“ kako bi ispunili najnovije zahtjeve za kvalifikacije koje zahtjeva privreda.

Ova tri koraka treba da budu realizirana putem zajedničkih principa i zajedničkog angažmana navedenih faktora.

Predstavnici Ministarstva su naglasili da je BiH prošlog mjeseca usvojila dokument „Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u BiH – na temelju zaključaka iz Rige“ čime je ispunila jednu od preporuka Evropske komisije iz Analitičkog izvještaja uz Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU te učinila značajan iskorak na putu ka evropskim integracijama.