Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Međunarodni dan volontera– 5. decembar

03.12.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Svim volonterima i volonterkama upućujemo čestitke povodom Međunarodnog dana volontera 5. decembra, uz podršku da dobrovoljnim radom nastave da daju puni doprinos u postizanju, između ostalog, ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Ovo je ujedno prilika za promovisanje volontiranja, informisanje i edukaciju o aktivnostima i značaju volonterskog rada.  

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1985. godine proglasila Međunarodni dan volontera za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development) i od tada se svake godine 5. decembra obilježava ovaj dan.

Volonteri svojim angažmanom stvaraju nove vrijednosti, izgrađuju zajednicu koja uvažava dostojanstvo svih ljudi, doprinose ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i poboljšanju kvaliteta života. Razvijajući društvenu solidarnost volonteri podstiču rješavanje socijalnih, kulturnih, ekonomskih i ekoloških problema i izgradnju humanijeg i pravednijeg društva.

Treba napomenuti da su volonteri najčešće, ali ne i isključivo mlade osobe, i da su stariji volonteri ponekad nepravedno zapostavljeni, jer oni svojim iskustvom, znanjem i vještinama mogu dati ogroman doprinos u promociji volontiranja uz poštovanje principa dobrovoljnosti i solidarnosti i promociju inkluzivnog i samoodrživog razvoja.