Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Međunarodni dan pismenosti 8.septembar- Pismenost treba postati stvarnost za sve

06.09.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. septembra, a ove godine fokus je na višejezičnosti. Prihvaćanje jezične raznolikosti u obrazovanju i razvoju pismenosti ključno je za rješavanje problema sa pismenošću i za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Zbog sve većih izazova globalizacije i digitalizacije, gotovo 40 posto svjetske populacije nema pristup učenju na jeziku koji govore ili razumiju. To predstavlja ozbiljan problem jer UNESCO zagovara obrazovanje pismenosti na maternjem jeziku učenika kao optimalan način za sticanje vještina pismenosti i poboljšanje kvaliteta učenja.

“Pismenost je polazna osnova za bilo koji oblik kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i moramo podržati i povećati brojne inicijative širom svijeta koje nastoje da pismenost postane stvarnost za sve", poruka je generalne direktorice UNESCO-a Audrey Azoulay.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine poziva sve institucije, organizacije i inicijative da daju svoj doprinos u promociji opismenjavanja i oplemenjivanja našeg stanovništva svih životnih dobi i pozdravlja svaku plemenitu akciju usmjerenu na razvoj njihovih vještina potrebnih za ulazak na savremeno tržište rada.