Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Godišnja skupština EuroGeographicsa 2021. godine u Sarajevu

26.06.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Nakon zajedničkih pregovora članova Upravnog odbora Eurogeographicsa,  usaglašena je izmjena termina održavanja ovogodišnje Opšte skupštine EuroGeographicsa - evropske asocijacije agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina.

Naime, održavanje ovogodišnje skupštine bilo je planirano u Sarajevu od 4.10. do 6.10. 2020. godine,  ali je odgođeno za period  od 16.05. do 18.05. 2021. godine, u skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom Covid-19 virusa te restrikcija vezanih uz putovanja i nastavka održavanja socijalne distance.

Uzimajući u obzir da je godišnja skupština EuroGeographicsa važan događaj koji okuplja rukovodstvo svih nadležnih evropskih kartografskih i katastarskih agencija, te predstavnike drugih evropskih organizacija značajnih na polju upravljanja geoinformacijama, smatramo prikladnim obavijestiti javnost o novom terminu održavanja skupštine važne za promociju aktivnosti zemljišne administracije u  Bosni i Hercegovini i njezinih vrijednosti.

 

Izvor: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove