Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

COVID-19 i obrazovni sektor

30.06.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Nastavnici su se morali prilagoditi svjetskom univerzalnom obrazovanju na daljinu s obzirom da se gotovo 94 posto svih učenika suočilo sa zatvaranjem škola.

 

Većina nastavnika i njihovih organizacija prihvatili su ovaj izazov, mada u mnogim zemljama u razvoju nastavnici nemaju vještine i opreme za efektno pružanje obrazovanja na daljinu. Budući da vlade razmatraju ponovno otvaranje škola opuštanjem mjera, sigurnost učenika i nastavnika trebala bi biti najvažnija, a ključno će biti socijalno distanciranje učenika, pristup ličnoj zaštitnoj opremi i redovno testiranje virusa.

 

Publikacija “COVID-19 i obrazovni sektor”: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_742025.pdf