Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Bosna i Hercegovina traži put ka Eurotransplantu: Sastanak u sjedištu organizacije u Nizozemskoj

07.06.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak sastala se  s rukovodstvom Eurotransplanta u Leidenu, Nizozemska. Nakon što je BiH početkom godine uputila pismo namjere za članstvo, uslijedio je poziv rukovodstva Eurotransplanta upućen ministrici Bošnjak s ciljem razgovora o mogućnostima za saradnju i pridruživanje Bosne i Hercegovine ovoj međunarodnoj organizaciji.

U ime Eurotransplanta sastanku su prisustvovali članovi Nadzornog i Upravnog odbora  koje su predvodili predsjedavajući Nadzornog odbora prof. dr. Dirk Van Raemdonck i generalni direktor Harm Jan Driessen, dok su u delegaciji Bosne i Hercegovine, pored ministrice Bošnjak, bili predstavnici entiteta i Brčko distrikta BiH.

Ministrica Bošnjak informirala je prisutne o do sada preduzetim aktivnostima u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti, posebno kada je riječ o jačanju HLA (Human Leukocyte Antigen)  laboratorija i njihovoj akreditaciji od strane Europske federacije za imunogenetiku (EFI), kao i promociji značaja donorstva u BiH. Među prioritetima istaknuta je i potreba za saradnjom kroz obuke i edukacije u ovoj oblasti.

Rukovodstvo Eurotransplanta predstavilo je uslove i korake koje je potrebno ispuniti i preduzeti na putu ka članstvu, te izrazili spremnost da podrže Bosnu i Hercegovinu, posebno kada je riječ o akreditaciji HLA laboratorija od strane EFI. Kao jedan od koraka naglasili su značaj razvoja saradnje s centrima za transplantaciju iz zemalja članica Eurotransplanta.

Ministrica Bošnjak je istakla zainteresiranost za mogućnost formaliziranja saradnje Bosne i Hercegovine s Eurotransplantom kroz bilateralni sporazum o saradnji, kao prvi korak prije ispunjavanja potrebnih uvjeta za članstvo u Eurotransplantu te zamolila za podršku u ispunjavanju uslova za članstvo.

U skladu s procedurama Eurotransplanta, o razgovorima koji su vođeni i interesu koji je BiH iskazala, biće upoznata savjetodavna tijela Eurotransplanta nakon čega će BiH biti upoznata o daljim koracima.

Također, rukovodstvo Eurotransplanta uputilo je poziv ministrici Bošnjak za učešće na godišnjem zasjedanju Eurotransplanta, koje će biti održano u oktobruove godine,  a na kome će BiH moći da predstavi svoje aktivnosti u ovoj oblasti. Izraženo je obostrano zadovoljstvo razgovorima koji su vođeni i posjetom koja je po prvi put upriličena na visokom nivou od strane BiH.