Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Boljom usklađenošću do tačnije prognoze

14.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze podsjeća da je izrada globalnih računskih prognostičkih modela tijesno povezana sa tačnim uvidom u aktuelnu vremensku situaciju, ali i sa usklađenošću članica Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze.

Naime, osnova za prognostički model je kvalitetno očitanje trenutnih uslova u zemljama članicama, što je, pak, vezano sa vidljivošću, pritiskom i gustinom zraka na nivou mora, ali i sa harmoniziranim djelovanjem članica Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze.

Sam globalni srednjoročni model se sklapa, kao mozaik, od 51 odvojene prognoze, napravljene istim računarskim modelom, na temelju očitanja meteo-podataka u istom trenutku.

Visoka rezolucija i tačnost početnog prognostičkog modela, znači da postoje optimalni uslovi oblačnosti, pritiska i gustine zraka na razini mora.

Odstupanja u prognostičkom modelu se javljaju, jer su početni uslovi za svakog člana Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze pomalo različiti.