Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ažurirani podaci o granicama u Evropi

01.07.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

Projekti EuroBoundaryMap (EBM 2020) i EuroRegionalMap (ERM 2020), bazirani su na službenim podacima nacionalnih službi za kartografiju, katastar i zemljišnu administraciju i imaju za cilj harmonizaciju podataka o administrativnim granicama, kao i topografskih podataka zemalja članica EuroGeographics širom Evrope.

Šefica programa  Angela Baker pojašnjava: „Naš rad je posebno važan sa aspekta međunarodne saradnje u geoprostornom području. Radeći zajedno na pružanju paneuropskih podataka, mi smo pokazali ne samo šta se u cijeloj Evropi može postići dobrom saradnjom, već i koja su dostignuća moguća na planu općeg javnog dobra."

EBM 2020 omogućuje tačno podudaranje administrativnih područja u 55 evropskih zemalja i teritorija u mjerilu 1: 100 000, te sadrži geometriju, nazive i šifre administrativnih i statističkih jedinica, kao i poveznice na ažurirane statističke LAU- i NUTS kodove za sve lokalne administrativne jedinice u državama članicama EU.

 

https://eurogeographics.org/news/unique-collaboration-releases-updated-official-boundary-and-geospatial-data-for-europe/