Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

AGENDA 2030 CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA ( SDG)

30.06.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

CILJ 13: OČUVANJE KLIME

 

Preduzeti hitne akcije u suzbijanju klimatskih promjena i njihovih posljedica

 

Nema nijedne zemlje u svijetu koja iz prve ruke nije iskusila drastične posljedice klimatskih promjena. Emisije gasova sa efektom staklene bašte su u porastu, i danas su za 50% veće nego 1990. godine. Dalje, globalno zagrijavanje uzrok je dugotrajnih promjena klimatskog sistema, što može dovesti do nepovratnih posljedica ako odmah ne preduzmemo potrebne korake.

Prosječni godišnji gubici samo od zemljotresa, cunamija, tropskih ciklona i poplava računaju se u stotinama milijardi dolara, a investicije potrebne na godišnjem nivou samo za saniranje rizika od katastrofa iznose 6 milijardi američkih dolara. U sklopu ovog cilja, ideja je da se do 2020. godine mobiliše 100 milijardi američkih dolara na godišnjem nivou u cilju rješavanja potreba zemalja u razvoju i ublažavanja katastrofa izazvanih klimatskim promjenama.

Jačanje otpornosti i kapaciteta za adaptaciju ugroženijih područja, kao što su zemlje bez izlaza na more i ostrvske države, mora ići ruku pod ruku sa nastojanjima da se poveća informisanost i mjere integrišu u nacionalne politike i strategije. Još uvijek je moguće, uz političku volju i široku lepezu tehnoloških mjera, ograničiti povećanje globalne srednje temperature na dva stepena Celzijusa iznad preindustrijskog nivoa. Da bi se to postiglo, potrebno je hitno kolektivno djelovanje.

 

Jačanje otpornosti i kapaciteta za adaptaciju ugroženijih područja, kao što su zemlje bez izlaza na more i ostrvske države, mora ići ruku pod ruku sa nastojanjima da se poveća informisanost i integrišu mjere u nacionalne politike i strategije. Još uvijek je moguće, uz političku volju i široku lepezu tehnoloških mjera, ograničiti povećanje globalne srednje temperature na dva stepena Celzijusa iznad preindustrijskog nivoa. Da bi se to postiglo, potrebno je hitno kolektivno djelovanje. Ublažavanje posljedica klimatskih promjena jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

 

 

REZULTATI

 

13.1 Osnažiti prilagodljivost i adaptivni kapacitet na rizike povezane sa klimatskim uslovima i prirodnim katastrofama u svim zemljama.

13.2 Integrisati mjere vezane za klimatske promjene u nacionalne politike, strategije i planiranje.

13.3 Unaprijediti obrazovanje, podizanje nivoa osvještenosti i ljudskih i institucionalnih kapaciteta u vezi klimatskih promjena putem ublažavanja, prilagođavanja, umanjenja uticaja i sistema ranog upozoravanja.

• 13.a Implementirati obaveze koje su preuzete od strane razvijenih zemalja potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u cilju zajedničkog prikupljanja 100 milijardi $ na godišnjem nivou do 2020. iz svih izvora kako bi se odgovorilo na potrebe zemalja u razvoju u kontekstu značajnih aktivnosti ublažavanja negativnih uticaja klimatskih promjena i transparentnosti implementacije, te pune operacionalizacije Zelenog klimatskog fonda putem njegove što skorije kapitalizacije.

• 13.b Promovirati mehanizme za podizanje kapaciteta za djelotvorno planiranje i upravljanje u oblasti klimatskih promjena u najnerazvijenijim zemljama, uključujući fokusiranje na žene, mlade i lokalne i marginalizovane zajednice

 

 

 

 

Izvor:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/sustainable-development-goals.html

 

 

http://bih.rec.org/documents/news/Annex_F.pdf