Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

110. Međunarodna konferencija rada

24.06.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

110. Međunarodna konferencija rada (ILC), koja se ponekad naziva i Svjetski parlament rada, održana je između 27. maja i 11. juna, u Ženevi, Švajcarska, u hibridnom formatu, uz djelimično lično učešće delegata. Na Konferenciji je učestvovalo više od 4.000 delegata, koji su predstavljali vlade, organizacije sindikata i poslodavaca iz 178 država članica MOR, među kojima je bila i tripartitna delegacija Bosne i Hercegovine.

Govoreći na završnoj plenarnoj sjednici 110. Međunarodne konferencije rada, generalni direktor Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO) Gaj Rajder je pohvalio rad Komiteta za primjenu standarda. On je sa zabrinutošću primijetio da je tokom ove konferencije dobio alarmantna svjedočenja o situaciji ljudi čiji su životi, sredstva za život i sloboda bili ugroženi zbog pandemije COVID-19. On je naveo važan napredak ka Preporuci o okviru za kvalitetno šegrtovanje, kao i plodne diskusije o politici zapošljavanja, socijalnoj i solidarnoj ekonomiji i radu u najnerazvijenijim zemljama. Pozivajući se na svoj izvještaj o položaju radnika na okupiranim arapskim teritorijama, generalni direktor je pozvao da se mobilišu resursi za jačanje podrške, posebno za nacionalnu strategiju zapošljavanja.

Ovo je bila prva konferencija od 2019. kojoj su delegati mogli lično da prisustvuju zbog pandemije COVID-19. Generalni direktor je ukazao na osjećaj kolektivne odgovornosti za pronalaženje dogovorenih rješenja suočenih sa prilično dramatičnim izazovima pred kojima se nalazi svijet rada.

Nakon isteka desetogodišnjeg mandata generalnom direktoru MOR Rajder će nakon 10 godina napustiti funkciju generalnog direktora MOR u septembru 2022. godine, kada će funkciju preuzeti novi generalni direktor Gilbert Houngbo iz Toga.

Na završnoj plenarnoj sjednici Konferencije usvojeni su zaključci tripartitnog komiteta za postavljanje standarda ILC u vezi sa razvojem nove Preporuke MOR o kvalitetnom pripravništvu od koje se očekuje da pruži smjernice za unapređenje pripravničkog staža i pružanje adekvatne zaštite pripravnicima. Zaključci Komiteta uključuju definiciju pripravništva, regulatorni okvir i pitanja jednakosti i različitosti. Druga diskusija o postavljanju standarda biće održana na 111. ILC 2023. godine.

Takođe, na završnoj plenarnoj sjednici ILC odobren je izvještaj Komiteta za primjenu standarda (CAS), koji je ključno nadzorno tijelo sistema standarda MOR. CAS je ispitao 22 slučaja pojedinačnih zemalja u vezi sa primjenom konvencija MOR i razmotrio izvještaj Komiteta eksperata o primjeni konvencija i preporuka o obezbjeđivanju dostojanstvenog rada za medicinsko osoblje i radnike u domaćinstvu.

Drugi komitet je ispitao strateški cilj zapošljavanja, kao dio praćenja Deklaracije MOR o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju. Zaključci i rezolucija koji su proizašli iz diskusija sadrže smjernice za razvoj koherentnih, sveobuhvatnih i integrisanih politika zapošljavanja i mogućnosti za dostojanstveni rad, koje podržavaju oporavak i inkluzivnu strukturnu transformaciju. Komitet je ohrabrio ILO da igra vodeću ulogu u podršci zapošljavanju, uključujući i kroz Globalni akcelerator UN o poslovima i socijalnoj zaštiti za pravednu tranziciju.

Delegati su 10. juna usvojili rezoluciju kojom se postojećim (četiri) osnovnim principima i pravima na radu (FPRV) dodaje bezbjedno i zdravo radno okruženje. FPRV su dio Deklaracije MOR o osnovnim principima i pravima na radu iz 1998. godine i sve države članice MOR se obavezuju da će poštovati i promovisati ove principe i prava, bez obzira da li su ratifikovale relevantne konvencije ili ne.

Na plenarnoj sjednici Konferencije odobreno je osam amandmana na Konvenciju o radu na moru, iz 2006. godine (MLC, 2006) i usvojen je izvještaj Komiteta o dostojanstvenom radu i socijalnoj i solidarnoj ekonomiji (SSE).

Na ceremoniji zatvaranja, predsjednik Konferencije, Klaudio Moroni, rekao je delegatima da su diskusijom o dostojanstvenom radu i socijalnoj i solidarnoj ekonomiji zajedno proširili horizonte svog rada i uspjeli da ojačaju okvir osnovnih principa i prava na radu uključivanjem zdravlja i bezbjednosti na radu.

Planirano je da se 111. zasjedanje Konferencije održi u periodu od 05. do 16. juna 2023. godine.