Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Документи


Међународни уговори у области рада и запошљавања

29.5.2019

Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о привременом запошљавању држављана Босне и Херцеговине у Републици Србији и држављана Републике Србије у Босни и Херцеговини

29.5.2019

Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Босне и Херцеговине у Републици Словенији

29.5.2019

Протокол о провођењу Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Босне и Херцеговине у Републици Словенији

29.5.2019

Споразум о измјенама и допунама Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана БиХ у Републици Словенији

29.5.2019

Протокол о измјенама и допуна Протокола о спровођењу Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана БиХ у Републици Словенији